Våre Tjenester

RegnskapstjenesterVåre regnskapstjenester omfatter, som det fremgår av firmanavnet vårt; "Regnskapet fra A til Å". Vi er kort sagt et autorisert regnskapsbyrå som tilbyr alt fra regnskap og lønn til økonomiske rådgivning.

Våre tjenester omfatter:

   - Regnskap 
   - Lønn 
   - Fakturering 
   - Årsoppgjør og likningspapirer 
   - Konsulenttjenester


Regnskap

Foruten at all regnskapsføring er basert på ensartede rutiner, tilpasser vi all regnskapsførsel til kundetype og bransje. Dette innebærer at kunden får et korrekt regnskap med høy kvalitet.

 • Kontering
 • Registrering
 • Fullstendig leverandørreskontro
 • Fullstendig kundereskontro
 • Avdelingsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver

Lønn

Lønn er et vesentlig område for det fleste bedrifter. Ikke bare eksisterer det et komplisert regelverk mht hva en arbeidstager har krav på og kan få, men myndighetene er også lite medgjørelig ved bokettersyn når det gjelder behandling av lønn, skatt og andre kompensasjoner. Vi følger våre kunder tett mht gjeldende regler, spesielt for reise og bespisning, samt andre fordeler de ansatte får som blant annet hjemmePC, telefoner, aviser, pensjonsordinger og hjemmekontor. 

 • Lønnsgrunnlag og utarbeidelse av lønnsslipper
 • Utbetaling av lønn
 • Konteringslister og overføring til regnskap
 • Periodevis oppgjør for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Andre rapporter, statistikker og oppgjørslister etter behov

Fakturering

Korrekt fakturering er avgjørende for enhver bedrifts eksistens. For kunder som ikke å gjøre dette selv tilbyr vi oss å utarbeide og sende ut fakturaer i henhold til grunnlag vi får i fra kunden.

 • Ajourhold av kunderegister
 • Fakturering og utsendelse
 • Purre og betalingsoppfølging
 • Inkasso

Fakturering

Korrekt fakturering er avgjørende for enhver bedrifts eksistens. For kunder som ikke å gjøre dette selv tilbyr vi oss å utarbeide og sende ut fakturaer i henhold til grunnlag vi får i fra kunden.

 • Ajourhold av kunderegister
 • Fakturering og utsendelse
 • Purre og betalingsoppfølging
 • Inkasso