Hvem er regnskapspliktig?

Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, må fortløpende registrere og dokumentere regnskapsopplysninger etter reglene i regnskapslovens kapittel 2.

De fleste som driver en virksomhet som er av noe omfang, men ikke stor nok til å ansette egne regnskapsfolk, vil finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.

Så godt som alle næringsdrivende har plikt til å registrere og dokumentere inntektene og utgiftene sine, blant annet som bakgrunn for skatte- og avgiftsbehandling. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven.

Men det finnes ingen krav om at du skal bruke utenforstående til å hjelpe deg, bare resultatet blir korrekt. Og det vil uansett være ditt eget ansvar. Hvis andre enn bedriftens egne ansatte skal føre regnskapet, må vedkommende være autorisert og du skal ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Husk å melde fra til Enhetsregisteret om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Regnskapsføreren skal bekrefte meldingen (villighetserklæring).

For nærmere informasjon ta kontakt med oss.