Viktig lover

Aktuelle lover og forskrifter

Her finner du lenker til aktuelle lover og forskrifter innenfor områdene skatt, regnskap, mva og selskapsrett. 

Skatteloven
  • Forskrift nr 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven.
  • Forskrift nr 2 om innhold av salgsdokumenter m.v.

Regnskapsloven 1977 kapittel 2 bokføringen

Skattedirektoratets meldinger

God regnskapsskikk for små foretak NRS nr 8.
 
Flere lover og forskrifter: www.lovdata.no